Werkgroep Hersentumoren
Nauwere Samenwerking - Gebundelde Kennis - Samen is er Hoop
VZW Algemeen


Stichting

Op woensdag 3 mei 2006 werd de feitelijke vereniging "Werkgroep Hersentumoren" , opgericht in november 2005, omgevormd tot de vereniging zonder winstoogmerk "Werkgroep Hersentumoren vzw" - afgekort WG-HT vzw. De oprichting van de vzw vond plaats in het Oncologisch Centrum Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen. Volgende personen waren als stichter aanwezig:
Corinne Assenheimer, moreel consulente
Frank Boeye, hersentumorpatiŽnt
Anita Boumans, verpleegkundige hematologie-oncologie
Servaas Coenegracht, verpleegkundige
Brigitte Dourcy-Belle-Rose, coŲrdinator O.C.A.
Guido Dua, neurochirurg
Sebastiaan Engelborghs, neuroloog
Chris Goor, radiotherapeut
Lia Le Roy, echtgenote van een hersentumorpatiŽnt
Leen Pittevils, kankerpatiŽnte
Jos Snoeckx, broer van een hersentumorpatiŽnte
Henk Van daele, kankerpatiŽnt
Danielle Vanden Weyngaert, oncoloog
Ido Van Doninck, hoofdverpleegkundige neurochirurgie
Ronny Van Hoecke, voorzitter Harvey Cushing Centrum
Marie-Jeanne Vansteenkiste, echtgenote van een kankerpatiŽnt

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Frank Boeye
Secretaris: Lia Le Roy
Penningmeester: Marie-Jeanne Vansteenkiste
CoŲrdinator wetenschappelijke stuurgroep - medische raad: Ido Van Doninck

Bestuur met ingang van maart 2012

Voorzitter: Lia Le Roy
Ondervoorzitter: Betty Ryckaert
Secretaris: Marie-Jeanne Vansteenkiste
Penningmeester: Marie-Jeanne Vansteenkiste
Voorzitter Medische Raad: Dr. Paul Meijnders

Maatschappelijke zetel

Werkgroep Hersentumoren vzw
WG-HT vzw
Gasstraat 5
2950 Kapellen
GSM: 0495 303 511
E-mail: info@wg-hersentumoren.be
Website: www.wg-hersentumoren.be

Statuten

Doel van de vereniging:
Artikel 4
De vereniging stelt zich tot doel middels inzet van vrijwilligers, activiteiten te ontwikkelen die de levenskwaliteit, de maatschappelijke integratie en de erkenning van personen met een hersentumor en hun nabije omgeving te verhogen. Het begrip hersentumoren wordt ruim geÔnterpreteerd als een kanker van het centrale zenuwstelsel. Ook andere neurologische of neurochirurgische aandoeningen kunnen aan bod komen.

Artikel 5
De vereniging tracht het in artikel 4 omschreven doel ondermeer te bereiken door informatie te verstrekken aan hersentumorpatiŽnten en hun naasten, zorgverstrekkers en alle personen die te maken krijgen met het fenomeen hersentumoren; door het organiseren van een patiŽntenwerking; door maatschappelijke bewustmaking van de kwetsbare situatie van mensen met een zeldzame of chronische ziekte in het algemeen, en van hersentumoren in het bijzonder; door belangenbehartiging van patiŽnten. De vereniging heeft geen politieke, levensbeschouwelijke, commerciŽle of publicitaire bindingen. De werking is in de eerste plaats gericht op de neutrale en objectieve informatie van hersentumorpatiŽnten en hun naasten.

Lidmaatschap:

De statuten maken een onderscheid tussen:
- Werkende leden.
- Toegetreden leden.
De leden van de "Wetenschappelijke Stuurgroep - Medische Raad" : waken over de juistheid en actualiteit van de verstrekte informatie.

Hoe steunen ?

De werking van Werkgroep Hersentumoren vzw wordt voor een groot deel gefinancierd uit persoonlijke bijdragen en giften. Je hebt de volgende mogelijkheden om te steunen:
- Lidgeld van 5 EURO/jaar.
- Giften vanaf 40 EURO zijn fiscaal aftrekbaar. Je krijgt een fiscaal attest.
- Nalatenschap. Vraag raad aan je notaris.

Alle verrichtingen gebeuren via volgende rekening:
IBAN : BE54 0682 4422 3997
BIC : GKCCBEBB
WG-HT vzw
Gasstraat 5
2950 Kapellen


         © 2012 Lia Le Roy - Webmaster : Euro Web Designers