Werkgroep Hersentumoren
Nauwere Samenwerking - Gebundelde Kennis - Samen is er Hoop
Inleiding


Samenwerkingsverbanden

Wie zijn we ?
Werkgroep Hersentumoren vzw is een patiëntgerichte organisatie die multiprofessioneel is samengesteld. Ze verstrekt informatie aan alle personen die te maken hebben met hersentumoren. Onze groep bestaat uit patiënten en hun naasten en uit zorgverstrekkers in de meest brede zin van het woord. Wij werken samen met huisartsen, artsen-specialisten, paramedici, psychologen, maatschappelijk werkers, juridisch adviseurs, … De juistheid van onze informatie wordt gegarandeerd door onze wetenschappelijke stuurgroep, waarvan Dr. Paul Meijnders, radiotherapeut-oncoloog in het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen|Universitair Ziekenhuis Antwerpen en conculent in erica algemeen ziekenhuis campus Geel , de voorzitter is.


Wat zijn onze doelstellingen ?
- Informatie verstrekken aan patiënten en hun naasten, en aan zorgverstrekkers.
- Organisatie van lotgenotencontacten.
- Maatschappelijke bewustmaking.
- Belangenbehartiging.

Waarvoor staan wij ?
- Een kwalitatief hoogstaande medische behandeling in referentiecentra door ervaren teams.
- Een ruim en continu aanbod van behandelingswijzen.
- Gespecialiseerde psychologische begeleiding van hersentumorpatiënten en hun naasten.
- Ver doorgedreven revalidatie en soms permanente revalidatie.
- Een ruim zorgaanbod aangepast aan de individuele noden.
- Onderwijs aangepast aan de individuele noden van jonge hersentumorpatiënten.
- Maatschappelijke inclusie.


         © 2012 Lia Le Roy - Webmaster : Euro Web Designers